Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak dodać Pracownikowi proporcjonalny limit urlopowy (pierwszy rok pracy)?

Krok 1

Jeśli chcesz określić proporcjonalny wymiar urlopu na dany rok dla Pracownika, dla którego np. jest to pierwszy rok pracy, wybierz pozycję Organizacja z menu bocznego. Następnie kliknij w ikonę szczegółów przy nazwisku danego pracownika.

Krok 2

Wybierz zakładkę Limity urlopowe i kliknij przycisk Limit proporcjonalny przy pozycji Urlop wypoczynkowy.

Krok 3

Wypełnij formularz. Określ wartość limitu urlopu wypoczynkowego, przez ile miesięcy ma się powtarzać i od kiedy ma zacząć się naliczać. Wprowadzone wartości zatwierdź przyciskiem Dodaj.

Krok 4

Nowy limit pokazał się na profilu Pracownika. Z tego miejsca możesz go edytować lub usunąć.