Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak dodać / zmienić limity urlopowe dla wielu Pracowników?

System HRnest umożliwia zbiorcze dodawanie / edytowanie limitów urlopowych dla pracowników, których konta zostały założone w systemie. Poniżej przedstawiona została procedura dodawania / edytowania wielu limitów jednocześnie.

Krok 1

Aby zbiorczo dodać lub edytować limity urlopowe wielu pracowników, z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie – Dodaj wiele limitów z kafelka Narzędzia.

Krok 2

Wybierz zakładkę Dodaj limity – urlop wypoczynkowy i pobierz szablon.

Krok 3

Wypełnij szablon danymi. W kolumnie ‘Data od[rrrr-mm-dd]’ wpisz datę, od której ma obowiązywać wskazany limit – dla limitu całorocznego wprowadź rrrr-01-01. W kolumnie ‘Wymiar urlopu wypoczyn.’ wprowadź limit urlopu przewidziany na dany rok, a w kolumnie ‘w tym: na żądanie [dni]’ limit dni urlopu na żądanie. Kolumna ‘Komentarz’ może zostać pusta.

W jednym wierszu można dodać dane dotyczące tylko jednego pracownika. Jeśli w szablonie znajdują się dane pracownika, dla którego nie chcesz dodawać limitu, usuń przyporządkowany mu wiersz. Uzupełniony szablon zapisz na dysku.

UWAGA – Jeśli za pomocą pliku dodajesz także limit zaległy, dla jednego pracownika musisz przeznaczyć dwa wiersze, a w kolumnie ‘w tym: na żądanie [dni]’ ustaw wartość ‘0’.

Krok 4

Wybierz odpowiedni tryb importu danych:
Dodaj jedynie nowe limity – dodane zostaną tylko te pozycje, które nie istniały wcześniej w systemie,
Dodaj nowe limity i uaktualnij istniejące – nowe pozycje zostaną dodane, a istniejące wcześniej – uaktualnione o dane z szablonu.

Krok 5

Wskaż plik na dysku, a następnie wciśnij przycisk Załaduj.

Limity zostały wgrane do systemu.