Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak ustawić kalendarz dla danego Pracownika?

Krok 1

Aby ustawić kalendarz, kliknij w bocznym menu sekcję Konfiguracja, a następnie wybierz opcję Dodaj/usuń kalendarz z kafelka Kalendarz dni wolnych.

Możesz też wybrać punkt 3. z sekcji Etapy konfiguracjiUstaw dni wolne od pracy na Stronie głównej.

Krok 2

Po prawej stronie znajdziesz sekcję Kalendarze przypisane do pracowników. Wybierz kalendarz, który chcesz przypisać do danego pracownika lub działu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.