Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak włączyć kierownikowi podgląd urlopów Pracowników będących podwładnymi jego podwładnych?

Krok 1

Wybierz pozycję Organizacja z bocznego menu, a następnie wybierz szczegóły konta Kierownika.

Krok 2

Kliknij przycisk Edytuj.

Krok 3

Przy opcji Pokaż pracowników 2-go poziomu? wybierz ‘Tak’.

Od teraz, w sekcjach Raporty i Planowanie, wskazany kierownik będzie widział dane swoich bezpośrednich podwładnych oraz ich podwładnych.