Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak włączyć możliwość edycji dni urlopu we wniosku urlopowym?

Wartość w polu Liczba dni urlopu we wniosku urlopowym jest wyliczana automatycznie na bazie dni wolnych w kalendarzu. Możesz umożliwić pracownikom modyfikację tych wyliczeń.

Krok 1

Z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie kliknij Wnioski urlopowe na kafelku Urlopy.

Krok 2

W zakładce Wnioski urlopowe znajdź opcję Blokuj edycję liczby dni urlopu w formularzu wniosku i wybierz przycisk ‘Zmień’