Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak włączyć możliwość wystawiania cząstkowych wniosków urlopowych?

Krok 1

Aby włączyć możliwość wystawiania cząstkowych wniosków urlopowych (czyli wniosków na niepełne dni pracy), wybierz pozycję Konfiguracja z bocznego menu, a następnie kliknij w Wnioski urlopowe na kafelku Urlopy.

Krok 2

Wybierz przycisk Zmień znajdujący się przy opcji Pozwól pracownikom wystawiać wnioski cząstkowe.

Po włączeniu tej opcji możesz określić dokładność, z jaką można wprowadzać godziny dla wniosków cząstkowych. Domyślnie jest ustawione 30 minut, ale jest do wyboru również 1, 5 i 60 minut.