Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak włączyć / wyłączyć listę osób nieobecnych na stronie startowej Pracownika?

Zakładka nieobecni pokazuje listę osób nieobecnych w danym dniu. Na liście tej znajdują się współpracownicy, których wcześniej określiliśmy w ustawieniach konfiguracji, w sekcji Planowanie i Lista osób nieobecnych (możliwość wyboru pracowników z konkretnego działu lub całej firmy).

Krok 1

W celu wyłączenia podglądu listy osób nieobecnych na stronie startowej pracownika wybierz opcję Konfiguracja z menu bocznego, a następnie Lista osób nieobecnych z kafelka Urlopy.

Krok 2

Kliknij przycisk ‘zmień’ znajdujący się przy pozycji ‘Pokaż pracownikom listę osób nieobecnych’ w zakładce Lista osób nieobecnych.

Krok 3

Sekcja Nieobecni na stronie startowej pracownika będzie widoczna lub nie (w zależności od ustawień w kroku 2).

W przypadku konta Działu kadr sekcja Nieobecni jest zawsze widoczna.