Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak włączyć / wyłączyć sprawdzanie planu urlopowego przy wystawianiu wniosku?

W szczegółach wniosku urlopowego może pojawiać się informacja o tym, czy we wskazanym zakresie dat był wcześniej utworzony plan urlopowy.

Krok 1

Aby włączyć (lub wyłączyć) opcję, wybierz pozycję Konfiguracja z menu bocznego, a następnie kliknij opcję Wnioski urlopowe z kafelka Urlopy.

Krok 2

W zakładce Wnioski urlopowe znajdź opcję Sprawdzaj, czy urlop był zaplanowany i wybierz przycisk ‘Zmień’.

Krok 3

Jeśli w kroku 2 opcja została włączona, na dole każdego nowo wystawionego wniosku pojawi się informacja, czy we wskazanym zakresie dat utworzony był wcześniej plan urlopowy.