Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak wyeksportować dane o urlopach do programu Enova?

Krok 1

Z panelu bocznego wybierz sekcję Eksport do K-P, a następnie zakładkę Enova.

Krok 2

Z listy wniosków odznacz te, które nie powinny się znaleźć w generowanym pliku. Zatwierdź eksport przyciskiem Eksportuj do Enovy.

Przed wyeksportowaniem danych upewnij się, że w ustawieniach kont pracowniczych każdy Pracownik w polu Numer ewidencyjny ma wprowadzony kod pracownika z systemu Enova – to warunek poprawnego uporządkowania danych.

Wygenerowany plik należy otworzyć w programie MS Excel, a następnie zapisać jako Skoroszyt programu Excel 97-2003 – tak przygotowany może być zaimportowany do programu Enova.

UWAGA. W eksportowanych danych nie znajdą się wnioski urlopowe typu odbiór za święto.