Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak wyeksportować dane o urlopach do programu Symfonia Kadry i Płace?

UWAGA: Prawidłowy eksport danych do programu Symfonia Kadry i Płace możliwy jest tylko wtedy, gdy dla wszystkich pracowników wprowadzone zostaną dane dotyczące daty urodzenia (można je zmienić w zakładce z danymi danego pracownika). Imię i nazwisko pracownika oraz jego data urodzenia (w formacie YYYY-MM-DD) muszą być takie same jak w programie Symfonia Kadry i Płace.

Krok 1

Aby wyeksportować dane o urlopach do programu Symfonia, należy wybrać opcję Eksport do K-P z menu bocznego, a następnie zakładkę Symfonia Kadry i Płace. Przy pomocy filtrów należy odszukać interesującą nas grupę wniosków urlopowych. Widoczne są jedynie wnioski zaakceptowane przez Dział kadr lub zatwierdzone przez przełożonego i czekające na akceptację. Wnioski, które mają być wyeksportowane, wybieramy przy pomocy checkboxów znajdujących się na początku każdego wiersza. Klikając w checkbox w nagłówku tabeli, możemy zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie wnioski.

Krok 2

Kolejną czynnością jest kliknięcie w przycisk Eksportuj do Symfonii i zapisanie na dysku wygenerowanego pliku xml.

Krok 3a

Jeśli korzystasz z przeglądarki Internet Explorer, skorzystaj z opcji Zapisz jako i wskaż miejsce na dysku, gdzie ma zostać zapisany plik.

Krok 3b

Jeśli korzystasz z przeglądarki Mozilla Firefox, plik zostanie zapisany zgodnie z jej ustawieniami tj. w zadeklarowanym katalogu lub we wskazanym miejscu. Aby dostosować opcje pobierania do swoich potrzeb, wybierz z menu przeglądarki Opcje, a następnie Ogólne i Pobieranie.

Krok 3c

Jeśli korzystasz z przeglądarki Chrome, plik zostanie zapisany zgodnie z jej ustawieniami tj. w zadeklarowanym katalogu lub we wskazanym miejscu. Aby dostosować opcje pobierania do swoich potrzeb, wybierz z menu górnego przeglądarki Ustawienia, a następnie Zaawansowane i Pobrane pliki.

Krok 4

Po wyeksportowaniu pliku należy przejść do programu Symfonia Kadry i Płace i z menu górnego wybrać Firma->Import->zdarzeń…

Krok 5

W oknie, które się pojawi, należy wskazać wcześniej wyeksportowany plik xml i nacisnąć przycisk Otwórz. Dane o wnioskach zostaną wczytane do systemu Symfonia.