Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak zaakceptować kilka wniosków urlopowych na raz?

Krok 1

Z panelu głównego przejdź do Listy wniosków.

Krok 2

Zaznacz wnioski, które chcesz zaakceptować.

Krok 3

Na dole strony wybierz z listy akcji Zatwierdź, a następnie kliknij Wykonaj.