Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak zmienić dni wolne od pracy w danym roku?

Krok 1

Aby zmienić dni wolne w danym roku, wybierz na Stronie głównej w sekcji Etapy konfiguracji punkt 3 – Ustaw dni wolne od pracy. Możesz też wybrać sekcję Konfiguracja z menu bocznego, a następnie z kafelka Kalendarz dni wolnych wybierz Dodaj/usuń kalendarz.

Krok 2

Po lewej stronie znajduje się zestawienie kalendarzy z dniami wolnymi. Szczegóły danego kalendarza i możliwość jego edycji dostępne są po kliknięciu przycisku Szczegóły przy nazwie danego kalendarza.

Krok 3

Dni wolne oznaczone są kolorem niebieskim. Można je dodawać/usuwać klikając w dany dzień na kalendarzu lub korzystając z dostępnych opcji wylistowanych nad kalendarzem.