Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak zmienić obieg dokumentów?

W systemie HRnest dostępnych jest pięć rodzajów obiegu dokumentów – wybierz ten, który najlepiej odpowiada strukturze Twojej firmy.

  • Pracownik -> Przełożony -> Dział kadr – wniosek urlopowy wystawiony przez pracownika trafia do zatwierdzenia przez przełożonego, a następnie jest kierowany do akceptacji przez Dział kadr.
  • Pracownik -> Przełożony -> Dyrektor -> Dział kadr – wniosek urlopowy wystawiony przez pracownika trafia do zatwierdzenia przez przełożonego, następnie musi zostać zatwierdzony przez Dyrektora, aby zostać skierowanym do ostatecznej akceptacji przez Dział kadr.
  • Pracownik -> Przełożony -> Przełożony II -> Dyrektor -> Dział kadr – wniosek urlopowy wystawiony przez pracownika trafia do zatwierdzenia przez przełożonego, następnie musi zostać zatwierdzony przez przełożonego drugiego stopnia, później przez Dyrektora, żeby na końcu trafić do akceptacji przez Dział kadr.
  • Pracownik -> Przełożony -> Przełożony II (dowolny) -> Dyrektor (opcjonalne) -> Dział kadr – wniosek wystawiony przez Pracownika kierowany jest do zatwierdzenia przez Przełożonego. Następnie przesyłany jest do akceptacji przez innego Przełożonego, a potem do zatwierdzenia przez Dyrektora (jeśli został ustawiony). Po jego akceptacji trafia do zatwierdzenia przez Dział kadr. UWAGA: W przypadku tego obiegu Przełożony II może być wskazany selektywnie, podobnie jak Przełożony I, w Szczegółach konta pracownika.
  • Pracownik -> Przełożony – wniosek urlopowy wystawiony przez pracownika trafia do zatwierdzenia przez przełożonego – po zatwierdzeniu lub odrzuceniu kończy swój obieg w systemie. Dział kadr nie akceptuje wniosków, ale ma możliwość ich podglądu.

Krok 1

Aby zmienić typ obiegu, z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie kliknij Obieg dokumentu na kafelku Urlopy.

Krok 2

Kliknij przycisk ‘zmień’ przy opcji Typ obiegu.

Krok 3

Wybierz właściwy obieg dokumentu i kliknij przycisk ‘zapisz’.

Krok 4

Jeśli wybrałeś/aś typ obiegu angażujący dyrektora, musisz także wskazać osobę, która pełni jego funkcję.