Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jakie rodzaje powiadomień e-mailowych można ustawić w module Urlopy?

W module Urlopy Dział kadr może samodzielnie skonfigurować rodzaje dostępnych powiadomień oraz kto powinien je otrzymywać.

Krok 1

Przejdź do zakładki Konfiguracja. Następnie na kafelku Urlopy kliknij więcej.

Krok 2

Po lewej stronie wybierz Powiadomienia. Skonfiguruj system powiadomień według Twoich potrzeb.

Dział kadr może otrzymywać następujące powiadomienia e-mailowe:

  • Powiadomienia o wnioskach czekających na akceptację Działu kadr.
  • Powiadomienia o wnioskach, które mają status ‘Czeka na akceptację Działu kadr’ (wnioski osób, które nie wymagają Przełożonego).
  • Powiadomienia o nowo utworzonych wnioskach.

Ponadto, Dział kadr może zadecydować, żeby powiadomienia e-mailowe były wysyłane jedynie na adres e-mail przypisany do głównego konta Działu kadr. Wówczas dodatkowe konta Działu kadr nie otrzymają powiadomień.

Dodatkowo można włączyć powiadomienie, żeby wyznaczony we wniosku zastępca otrzymywał po zaakceptowaniu wniosku powiadomienie o zastępstwie.

Natomiast Przełożony będący na urlopie, może mieć wyłączone otrzymywanie powiadomień o nowych wnioskach, o ile wyznaczył zastępstwo na ten okres. Wówczas powiadomienia będą wysyłane do osób wskazanych jako zastępcy.