Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jakie rodzaje raportów generuje moduł Urlopy?

W module Urlopy możliwe jest tworzenie i eksportowanie do Excela kilku rodzajów raportów:

  • Wykorzystanie miesięczne urlopu;
  • Rozbicie limitu urlopowego;
  • Podsumowanie wystawionych wniosków;
  • Zmiany statusów wniosków.
  • Wnioski wg czasu trwania

Raport Wykorzystanie miesięczne urlopu pokazuje wartość przyznanego pracownikowi limitu (w tym zaległego z poprzednich lat), wykorzystanie urlopu w rozbiciu na poszczególne miesiące, a także podsumowanie – ile łącznie urlopu pracownik wykorzystał, a ile pozostało mu jeszcze do dyspozycji.

Raport Rozbicie limitu urlopowego pokazuje, w jaki sposób limit urlopowy został wykorzystany, przedstawiając złożone wnioski urlopowe w postaci chronologicznej listy.

Raport Podsumowanie wystawionych wniosków pokazuje wartość limitu (jeśli został dodany) i wykorzystanych dni dla poszczególnych typów wniosków.

Raport Zmiany statusów wniosków pokazuje, jakie zmiany odnośnie wniosków obecnych w systemie dokonały się w wybranym okresie. Sprawdź, co oznaczają poszczególne statusy wniosków.

Raport Wnioski wg czasu trwania pozwala Ci sprawdzić, czy wszyscy pracownicy w firmie skorzystali z obowiązkowych 14 dni urlopu (dla pracowników na umowie o pracę). Za pomocą filtrów odnajdziesz wszystkie wnioski urlopowe złożone na konkretną liczbę dni.