Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak dodać wniosek dla pracy zdalnej okazjonalnej i pracy zdalnej ze względu na szczególne okoliczności?

Krok 1

Z panelu głównego przejdź do Konfiguracji.

Konfiguracja aplikacja do urlopów

Krok 2

W oknie Urlopy wybierz opcję Typy wniosków.

Typy wniosków w elektronicznym obiegu dokumentów

Krok 3

Kliknij Dodaj nowy typ wniosku.

Dodawanie nowych typów wniosków o nieobecność

Krok 4

Kliknij w listę wyboru, która widnieje przy Rodzaj wniosku.

Wszystkie rodzaje wniosków o nieobecność, w tym o pracę zdalną, urlop wypoczynkowy i zwolnienie lekarskie

Krok 5

W podanych opcjach znajdź i wybierz Praca zdalna okazjonalna i/lub Praca zdalna ze względu na szczególne okoliczności.

Praca zdalna okazjonalna i ze względu na szczególne okoliczności

Krok 6

Dodaj limit wniosku.

Ustawianie limitu urlopowego dla danego wniosku

Krok 7

Zatwierdź działanie klikając w przycisk Dodaj.

Dodanie nowego wniosku o nieobecność w narzędziu HR