Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak zastosować harmonogramy czasu pracy przy wystawianiu wniosków urlopowych?

Dla pracowników pracujących w nieregularnych godzinach pracy rekomendujemy zastosowanie harmonogramów czasu pracy.  

Zobacz wpis o tym jak dodać nowy harmonogram – Jak dodać nowy harmonogram czasu pracy? 

Przypisując do pracownika zatwierdzony harmonogram czasu pracy oraz włączając w konfiguracji modułu Urlopy funkcję Przeliczaj liczbę dni i godzin bazując na harmonogramie czasu pracy, sprawiamy, że system sam wyliczy liczbę godzin i dni we wniosku z odpowiedniego harmonogramu.  

Krok 1

Z bocznego menu wybierz Konfiguracja:

Krok 2

Wybierz Wnioski urlopowe:

Krok 3

Zmień na tak opcję Przeliczaj liczbę dni i godzin bazując na harmonogramie czasu pracy.

Jeśli opcja ta jest wyłączona lub brak harmonogramu przypisanego do pracownika system weźmie potrzebne dane ze szczegółów konta pracownika i kalendarza dni wolnych.  

Krok 4

Przy wystawianiu wniosków urlopowych system sam będzie przeliczał liczbę dni i godzin według zatwierdzonego harmonogramu.

Także dzięki zastosowaniu harmonogramów czasu pracy nie nastąpi żadna pomyłka przy wystawianiu i zatwierdzaniu wniosku urlopowego pracownika pracującego w nieregularnych godzinach pracy.