Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak ustawić zastępstwo dla osoby akceptującej wnioski?

Wskazanie zastępstwa na czas nieobecności w pracy umożliwia upoważnienie innej osoby do akceptacji wniosków urlopowych w swoim imieniu.

Krok 1

Wybierz pozycję Zastępstwo z bocznego menu.

Krok 2

Wybierz zakres dat obowiązywania zastępstwa, wskaż właściwą osobę i kliknij przycisk Dodaj. Możesz wskazać różne osoby do zastępstwa w różnych terminach – nad formularzem wyświetla się lista dotychczas ustawionych zastępstw.