Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak zaakceptować / odrzucić wniosek, którego nie widać w sekcji ‘Do akceptacji’?

Przejdź do sekcji Lista wniosków, a następnie odfiltruj wnioski o statusie ‘Czeka na akceptację przełożonego’ (pamiętając o ustawieniu odpowiedniego zakresu dat) i kliknij Pokaż. Na liście pokażą się wszystkie wnioski, które możesz zaakceptować lub odrzucić.

Możesz też zaakceptować lub odrzucić te wnioski, które są widoczne w zakładce ‘Do akceptacji’. Wówczas, po zaakceptowaniu/odrzuceniu w zakładce będą pojawiać się kolejne, aż do wyczerpania puli.

Jeśli jesteś wyznaczony na zastępstwo i nie została Ci udostępniona widoczność wniosków na liście wniosków, to możesz skorzystać jedynie z drugiego rozwiązania – zaakceptowania lub odrzucenia wniosku z poziomu strony głównej.