Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak zaakceptować wniosek urlopowy Pracownika?

Krok 1

Na Liście wniosków przy każdym dokumencie wymagającym Twojej akceptacji znajduje się niebieska ikona zatwierdzania. Listę ostatnio dodanych wniosków znajdziesz także na stronie głównej systemu. Kliknij we wniosek, który chcesz zaakceptować.

Krok 2

Wyświetlą się szczegóły danego dokumentu. Po zapoznaniu się ze szczegółami wniosku możesz dodać do niego swój komentarz i zatwierdzić, odrzucić wniosek lub cofnąć go do pracownika. Jeśli wszystkie dane są poprawne i chcesz zaakceptować wniosek pracownika, naciśnij przycisk Zatwierdź.