Close
ikona urlopy

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak wystawić cząstkowy wniosek urlopowy? (na niepełny dzień)

Funkcja ta dostępna jest dla firm, które włączyły możliwość wystawiania cząstkowych wniosków urlopowych.

Krok 1

Kliknij w przycisk Dodaj i wybierz Wniosek urlopowy z listy rozwijanej. Możesz również wybrać pozycję Dodaj wniosek z menu bocznego.

Krok 2

Uzupełnij formularz wybierając rodzaj wniosku i zakres dat. Pola oznaczone na szaro są uzupełniane automatycznie. Po prawej stronie znajduje się zestawienie dostępnych dni urlopu.

Odznacz pole ‘Cały dzień’, wybierz zakres godzin urlopu, które chcesz wykorzystać danego dnia, a następnie kliknij w przycisk Utwórz wniosek.

Krok 3

Prawidłowo uzupełniony wniosek został zapisany w systemie i przesłany do akceptacji Przełożonego (lub bezpośrednio do Działu kadr, jeśli nie masz przyporządkowanego Przełożonego). Na tym etapie możesz jeszcze edytować lub anulować wniosek.

Krok 4

Wniosek wraz z jego aktualnym statusem jest widoczny na stronie głównej.