Close
ikona urlopy

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak zintegrować HRnest z kalendarzem Outlooka?

Dzięki integracji systemu HRnest z kalendarzem Outlooka informacje o Twoich nieobecnościach automatycznie pojawiać się będą w programie Outlook. Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji.

Krok 1

Z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie zakładkę Integracja iCal.

Pracownik integracja iCal

Krok 2

Zmień Integrację na tak, a następnie Skopiuj link nowego klucza.

UWAGA: Pamiętaj, aby przy każdej zmianie ustawień generować i kopiować nowy klucz, aby zmiany były widoczne w integracji.

Pracownik generowanie linku

Krok 3

Otwórz Outlook i wybierz opcję Plik w lewym górnym rogu. 

Wybierz plik

Krok 4

Przejdź do Ustawień konta. 

Ustawienia konta Outlook

Krok 5

W zakładce Adres e-mail wybierz opcję Zmień. 

Adres email zmień

Krok 6

Przejdź do opcji Więcej ustawień. 

Ustawienia Outlook więcej ustawień

Krok 7 

W sekcji Funckje Microsoft 365 wyłącz ulepszenia kalendarza udostępnionego. I kliknij OK.  

Ulepszenia kalendarza udostępnionego

Krok 8

Wyłącz i włącz aplikację Outlook, aby zmiany się zaktualizowały.  

Krok 9

W Kalendarzu w opcji Narzędzie główne wybierz 3 kropki znajdujące się z prawej strony. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie Z internetu. 

Dodaj z Internetu

Krok 10

Wprowadź wcześniej skopiowany link z systemu HRnest oraz zatwierdź wybór klikając OK. 

Wprowadzanie linków