Słownik HR / P / Pracownik nieetatowy

Pracownik nieetatowy

Definicja

Pracownik nieetatowy, zwany również pracownikiem umowy zlecenia, to osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy zlecenie, która nie podlega etatowemu systemowi zatrudnienia.

Jest to forma elastycznego zatrudnienia, w której pracownik nie ma stałego etatu ani regularnych godzin pracy.

Pracownik nieetatowy często wykazuje dużą niezależność w zakresie organizacji swojej pracy i nie korzysta z pełnego pakietu świadczeń socjalnych, które są typowe dla pracowników etatowych.

HRnest obsługuje wszystkie formy zatrudnienia. W systemie możesz dodać wszystkie rodzaje umów, a także tworzyć nowe wnioski urlopowe, których limit ustawisz konkretnym pracownikom, poszczególnym działom lub całej organizacji.

FAQ

Czym różni się pracownik nieetatowy od pracownika etatowego?

Pracownik nieetatowy nie ma stałego etatu ani regularnych godzin pracy, podczas gdy pracownik etatowy pracuje na pełny etat i ma określone godziny pracy.

Umowa zlecenia charakteryzuje się brakiem etatowego zatrudnienia, niepełnym dostępem do świadczeń socjalnych oraz większą niezależnością zleceniobiorcy w organizacji pracy.

Pracownik nieetatowy zazwyczaj nie ma dostępu do pełnego pakietu świadczeń socjalnych, takich jak urlopy płatne czy ubezpieczenia zdrowotne, które są typowe dla pracowników etatowych.

Zastosowania

Outsourcing usług

Pracownik nieetatowy może być wynajmowany do realizacji określonych usług lub projektów przez firmy, które nie chcą zatrudniać stałego personelu.

Praca sezonowa

W sektorach, takich jak turystyka czy rolnictwo, pracownicy nieetatowi są często zatrudniani sezonowo, aby sprostać wzmożonemu zapotrzebowaniu w określonych okresach.

Freelancerzy i konsultanci

Osoby pracujące na zasadzie nieetatowej często działają jako freelancerzy lub konsultanci, oferując swoje specjalistyczne usługi innym firmom.

Projekty badawcze i rozwojowe

W dziedzinach nauki i technologii pracownicy nieetatowi mogą być angażowani do prac nad konkretnymi projektami badawczymi i rozwojowymi.

Elastyczna forma zatrudnienia

Niektóre firmy preferują zatrudnienie pracowników na zasadzie umowy zlecenia zamiast na etat, co pozwala im na większą elastyczność i obniżenie kosztów zatrudnienia.

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 30 dni bez zobowiązań!

Słownik HR / P / Pracownik nieetatowy

Wypróbuj HRnest za darmo

Zarejstruj się i testuj nasz system przez 14 dni bez zobowiązań!

Powiązane hasła

Wykaz kluczowych haseł i informacji powiązanych z zagadnieniem

Zobacz również