Close

AKADEMIA

Lekcja z

Wprowadzenie: Wnioski Urlopowe w HRnest

Poznawanie HRnest zaczniemy od bardzo przyjemnego tematu – wniosków urlopowych.

No właśnie – czy na pewno jest on taki przyjemny? W wielu firmach – niekoniecznie.

Mimo, że każdy z nas w swojej kieszeni nosi smartfona, a do pracy używamy wydajnych komputerów, tabletów i innych nowoczesnych urządzeń – w wielu firmach składanie wniosku urlopowego nadal przywodzi na myśl baaardzo zamierzchłe czasy.

Czy prowadzisz firmę jak 3000 lat temu?

Stosy wniosków urlopowych czekających do zatwierdzenia, długie i żmudne układanie planów urlopowych i wyścigi wśród pracowników, chcących dorwać najlepszy termin swojego urlopu, to niestety smutna rzeczywistość w wielu firmach.

W HRnest mamy na to inny pomysł.

Korzystając z wniosków urlopowych online w HRnest upraszczasz cały proces do zaledwie kilku kliknięć!

Wygląda to mniej więcej w ten sposób:

Pracownik wypełnia wniosek urlopowy z poziomu swojego konta w HRnest i przekazuje go do akceptacji.

W HRnest wypełnienie formularza wniosku urlopowego to dosłownie kilka kliknięć.

Osoba akceptująca otrzymuje wiadomość mailową o wniosku pracownika, który czeka na akceptację. Następnie osoba akceptująca loguje się do systemu, gdzie może zobaczyć szczegóły wniosku, takie jak datę nieobecności, rodzaj urlopu czy wskazanego zastępcę.

Zatwierdzenia wniosku może dokonać Administrator systemu (Dział kadr) lub Kierownik danego pracownika

Po rozpatrzeniu wniosku może przekazać informację pracownikowi o jego akceptacji lub odrzuceniu za pomocą jednego kliknięcia!

I już! Cała reszta dzieje się automatycznie.

Pracownik od razu otrzymuje powiadomienie mailowe lub informację w systemie o rozpatrzeniu wniosku. Jak widzisz, zdecydowanie przyspiesza procedurę i usprawnia komunikację w całej organizacji.

Tak wygląda zatwierdzony wniosek urlopowy z poziomu konta pracownika.

Zresztą – zamiast opowiadać, lepiej od razu pokazać Ci, jak to działa! Pora na dodanie Twojego pierwszego wniosku urlopowego w HRnest. Przejdź do kolejnego tematu i dodaj swój pierwszy wniosek urlopowy w HRnest.

Raporty omówienie

W myśl przepisów Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwalnego, co ważne – płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152. § 1.).  

 

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (Art. 163. § 1.).  

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Jeżeli okaże się, że z jakichkolwiek względów pracownik nie wykorzystał urlopu przysługującego mu w danym roku, niewykorzystane dni urlopowe stają się tzw. urlopem zaległym.
Oznacza to, że pracodawca musi udzielić zaległego urlopu w kolejnym roku przed końcem września. Jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu w roku, w którym nabył do niego prawo, nie może ubiegać się o wypłatę środków z tytułu niewykorzystanej części urlopu (ekwiwalentu).

Raporty omówienie

Sytuacje niewyrażenia zgody na urlop lub jego odwołania zdarzają się rzadko, jednak należy pamiętać, że są możliwe i zgodne z prawem.

 

W uzasadnionych przypadkach pracodawca może udzielić odmownej decyzji dotyczącej wniosku urlopowego. Chodzi tutaj głównie o sytuacje, kiedy zagrożone jest dobro firmy.

 

Jednak, jeśli nie ma tego typu przesłanek, pracodawca powinien przychylić się do terminu wybranego przez pracownika i udzielić zgody na jego wypoczynek.

W HRnest odmowy udzielenia dni wolnych może dokonać zarówno administrator systemu (Dział kadr) lub Kierownik danego działu, jeżeli zostały przyznane mu takie uprawnienia.

 

Po odrzuceniu wniosku, może on również trafić do Działu kadr celem wydania ostatecznej decyzji w sprawie wniosku. Wszystkie poszczególne funkcje sprawdzisz w sekcji Konfiguracja po zalogowaniu się do HRnest.

Zbiorcze dodawanie i ewidencja wniosków urlopowych

Unikalny login nadawany jest automatycznie przez HRnest każdej osobie, którą dodasz do swojej organizacji. 

Wszystkie loginy znajdziesz, wybierając zakładkę Organizacja z bocznego menu.

Lista wniosków – Twój wirtualny segregator

Eksport wniosku urlopowego oznacza “wyciągnięcie” go z systemu, aby można było go wydrukować lub zarchiwizować poza systemem HRnest. 

W naszej aplikacji możesz wyeksportować wnioski urlopowe na 4 sposoby:

 

Umowa B2B vs. Umowa o pracę

Umowa o pracę to jedna z podstawowych form nawiązywania stosunku pracy. Warunki zatrudnienia na UoP reguluje Kodeks pracy.
Umowa B2B oznacza współpracę między dwoma firmami. Umowa B2B to umowa cywilnoprawna zawierana między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (także jednoosobowymi)

W HRnest pracownicy działający na umowach B2B otrzymują własną nazwę w systemie: Współpracownicy

 

Dodatkowo, dla takiego pracownika sekcja Delegacje przyjmuje nazwę Wyjazdy.  

Plan urlopowy

Plan urlopów służy zaplanowaniu dni wolnych poszczególnych pracowników, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawiają pracodawcy terminy wykorzystania urlopu. 

WAŻNE: funkcjonowanie planu urlopów nie zwalania pracownika z obowiązku uzyskania zgody od pracodawcy na rozpoczęcie urlopu. Urlop jest zawsze udzielany przez pracodawcę. Pracownik nie może samodzielnie zadecydować o udzieleniu sobie urlopu nawet jeżeli termin urlopu wynikałby z planu urlopów. 

Sporządzenie planu urlopów nie przesądza o tym, czy faktycznie pracownicy skorzystają z urlopów w zadeklarowanym terminie i wymiarze. Może bowiem dojść do sytuacji, kiedy pracownik nie będzie mógł rozpocząć urlopu w ustalonym terminie lub urlop taki ulegnie przerwaniu np. z powodu choroby pracownika lub nałożenia na niego kwarantanny.

Czym jest wniosek urlopowy?

Wniosek urlopowy to dokument składany pracodawcy przez pracownika. Wyraża on w nim chęć skorzystania z urlopu. Wniosek powinien być złożony elektronicznie lub na piśmie i zawierać odpowiednie elementy.

Właściwie napisany wniosek urlopowy musi zawierać imię, nazwisko, nazwę stanowiska, na którym jest zatrudniony pracownik, a także dane firmy i dokładną datę i miejsce złożenia wniosku.

Przepisy nie definiują, z jak dużym wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy, aby pracodawca rozpatrzył go pozytywnie. Nie termin złożenia wniosku jest bowiem istotny, ale konieczność zapewnienia prawidłowego toku pracy w czasie nieobecności pracowników.