Close

AKADEMIA

Lekcja z

Plan urlopowy online

Planuj urlop z dowolnego urządzenia

HRnest zapobiegnie ściganiu się pracowników o najlepszy termin urlopu. Nasz system zadba o płynność pracy każdego działu oraz zadowolenie pracowników za pomocą jednego narzędzia. 

To zasługa funkcji dodawania elektronicznych planów urlopowych, który znajdziesz w naszej aplikacji. 

Dodawanie planu urlopowego to kwestia kilku minut. Najprościej jest to zrobić z poziomu Kalendarza, który poznałeś w poprzedniej lekcji. 

Chyba większość z nas kojarzy nieprzyjemne uczucie, kiedy ktoś z naszych współpracowników jako pierwszy wpisuje się do papierowego planu urlopowego dokładnie w tym samym terminie, w którym planowaliśmy nasze wakacje. 

Zamiast więc przyjemnych myśli o nadchodzącym urlopie, zostaje nam stres, niesmak i przekładanie swoich planów. 

Dzięki HRnest możesz zamienić świstek papieru, krążący po całym biurze, na wygodne planowanie urlopów online.  

Przejrzysty plan urlopowy zawsze pod ręką

Każdy w firmie może samodzielnie stworzyć swój plan urlopowy oraz mieć podgląd do planów urlopowych swoich kolegów i koleżanek. W HRnest można skonfigurować ustawienia i wybrać, czy pracownik może podejrzeć tylko swój plan, swoich współpracowników z działu czy wszystkich pracowników firmy.  

System HRnest sprawdził się także dzięki podglądowi urlopów dla wszystkich pracowników firmy. Poszczególne działy mogą sprawniej ustalać, kto i kiedy bierze wolne, a my mamy większą kontrolę nad wykonaniem planów urlopowych, dzięki czemu unikamy sytuacji, w której pracownik ma kilkadziesiąt dni niewykorzystanego urlopu.

Joanna GładkowskaAdministration & Finance Specialist, ExpertSender
Akademia Joanna Gładkowska ExpertSender

W ten sposób nie ma ryzyka, że urlopy dwóch niezbędnych pracowników w zespole nałożą się, a bieżące zadania nie zostaną wykonane na czas. 

Jeżeli korzystasz z konta Działu kadr w HRnest w Twojej firmie, możesz tworzyć i przeglądać plany urlopowe wszystkich pracowników. 

Dodanie planu urlopowego w kalendarzu jest bardzo proste 

Wystarczy najechać na odpowiedni dzień i wybrać opcję Dodaj plan urlopowy. Wybierasz okres, w którym dni wolne mają obowiązywać i klikasz przycisk Dodaj

Akademia dodawanie planu urlopowego

W planu urlopu jest także miejsce na dodanie komentarza.

Teoria teorią, teraz czas na praktykę

Przejdź do kolejnej lekcji, aby samodzielnie spróbować dodać plan urlopowy dla Pam, która wygrała ostatnio 3 dni relaksu w SPA w Międzynarodowych Mistrzostwach Gry w Pasjansa! 

Raporty omówienie

W myśl przepisów Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwalnego, co ważne – płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152. § 1.).  

 

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (Art. 163. § 1.).  

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Jeżeli okaże się, że z jakichkolwiek względów pracownik nie wykorzystał urlopu przysługującego mu w danym roku, niewykorzystane dni urlopowe stają się tzw. urlopem zaległym.
Oznacza to, że pracodawca musi udzielić zaległego urlopu w kolejnym roku przed końcem września. Jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu w roku, w którym nabył do niego prawo, nie może ubiegać się o wypłatę środków z tytułu niewykorzystanej części urlopu (ekwiwalentu).

Raporty omówienie

Sytuacje niewyrażenia zgody na urlop lub jego odwołania zdarzają się rzadko, jednak należy pamiętać, że są możliwe i zgodne z prawem.

 

W uzasadnionych przypadkach pracodawca może udzielić odmownej decyzji dotyczącej wniosku urlopowego. Chodzi tutaj głównie o sytuacje, kiedy zagrożone jest dobro firmy.

 

Jednak, jeśli nie ma tego typu przesłanek, pracodawca powinien przychylić się do terminu wybranego przez pracownika i udzielić zgody na jego wypoczynek.

W HRnest odmowy udzielenia dni wolnych może dokonać zarówno administrator systemu (Dział kadr) lub Kierownik danego działu, jeżeli zostały przyznane mu takie uprawnienia.

 

Po odrzuceniu wniosku, może on również trafić do Działu kadr celem wydania ostatecznej decyzji w sprawie wniosku. Wszystkie poszczególne funkcje sprawdzisz w sekcji Konfiguracja po zalogowaniu się do HRnest.

Zbiorcze dodawanie i ewidencja wniosków urlopowych

Unikalny login nadawany jest automatycznie przez HRnest każdej osobie, którą dodasz do swojej organizacji. 

Wszystkie loginy znajdziesz, wybierając zakładkę Organizacja z bocznego menu.

Lista wniosków – Twój wirtualny segregator

Eksport wniosku urlopowego oznacza “wyciągnięcie” go z systemu, aby można było go wydrukować lub zarchiwizować poza systemem HRnest. 

W naszej aplikacji możesz wyeksportować wnioski urlopowe na 4 sposoby:

 

Umowa B2B vs. Umowa o pracę

Umowa o pracę to jedna z podstawowych form nawiązywania stosunku pracy. Warunki zatrudnienia na UoP reguluje Kodeks pracy.
Umowa B2B oznacza współpracę między dwoma firmami. Umowa B2B to umowa cywilnoprawna zawierana między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (także jednoosobowymi)

W HRnest pracownicy działający na umowach B2B otrzymują własną nazwę w systemie: Współpracownicy

 

Dodatkowo, dla takiego pracownika sekcja Delegacje przyjmuje nazwę Wyjazdy.  

Plan urlopowy

Plan urlopów służy zaplanowaniu dni wolnych poszczególnych pracowników, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawiają pracodawcy terminy wykorzystania urlopu. 

WAŻNE: funkcjonowanie planu urlopów nie zwalania pracownika z obowiązku uzyskania zgody od pracodawcy na rozpoczęcie urlopu. Urlop jest zawsze udzielany przez pracodawcę. Pracownik nie może samodzielnie zadecydować o udzieleniu sobie urlopu nawet jeżeli termin urlopu wynikałby z planu urlopów. 

Sporządzenie planu urlopów nie przesądza o tym, czy faktycznie pracownicy skorzystają z urlopów w zadeklarowanym terminie i wymiarze. Może bowiem dojść do sytuacji, kiedy pracownik nie będzie mógł rozpocząć urlopu w ustalonym terminie lub urlop taki ulegnie przerwaniu np. z powodu choroby pracownika lub nałożenia na niego kwarantanny.

Czym jest wniosek urlopowy?

Wniosek urlopowy to dokument składany pracodawcy przez pracownika. Wyraża on w nim chęć skorzystania z urlopu. Wniosek powinien być złożony elektronicznie lub na piśmie i zawierać odpowiednie elementy.

Właściwie napisany wniosek urlopowy musi zawierać imię, nazwisko, nazwę stanowiska, na którym jest zatrudniony pracownik, a także dane firmy i dokładną datę i miejsce złożenia wniosku.

Przepisy nie definiują, z jak dużym wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy, aby pracodawca rozpatrzył go pozytywnie. Nie termin złożenia wniosku jest bowiem istotny, ale konieczność zapewnienia prawidłowego toku pracy w czasie nieobecności pracowników.