First slide

I. USŁUGODAWCA

Serwis internetowy HRnest, dostępny pod adresem https://hrnest.pl jest prowadzony przez:

HRNEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000723806, NIP 5833293000, nr REGON 36973418200000, kapitał zakładowy 40000,00 zł

II. PUNKT KONTAKTOWY

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

III. JĘZYK KOMUNIKACJI

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
  • polski,
  • angielski.

IV. ROZPATRYWANIE SKARG I REKLAMACJI

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: „Inne regulaminy i polityki”.

V. WARUNKI TECHNICZNE

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

Dla funkcji dostępnych w ramach strony internetowej które objęte są osobnym regulaminem, ewentualne dodatkowe warunki techniczne dotyczące tych usług będą tam określone. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków.

VI. PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://hrnest.pl/polityka-prywatnosci

VII. INNE REGULAMINY I POLITYKI

Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
Te warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.