Close

Usprawnienia #22 – Dużo nowości w Czasie pracy i zmiany w module Urlopy

W module Czas pracy wprowadziliśmy bardzo ważną zmianę w systemie – dodaliśmy podstawowy system pracy w harmonogramach. Teraz, w trakcie tworzenia harmonogramu, mamy pole wyboru, gdzie wskazujemy, według jakiego systemu pracy ma działać harmonogram (podstawowy/równoważny).

Możliwość wyboru systemu czasu pracy w module Czas pracy w systemie HRnest.

W ustawieniach modułu Czas pracy można również wskazać, który z tych systemów ma być wybrany przy tworzeniu harmonogramu. Domyślnie obowiązuje system równoważny, więc jeśli chcesz dalej go używać, to nie musisz nic zmieniać.

Domyślny system czasu pracy w module Czas pracy w systemie HRnest

Kolejna bardzo istotna zmiana w Czasie pracy to możliwość wyboru trybu raportu wykonania harmonogramu – może być on wykonany narastająco na dany dzień lub za wskazany okres. Żeby to zrobić, należy wybrać ikonę ‘Raport wykonania harmonogramu’ z prawej strony raportu.

Wybór trybu raportu wykonania harmonogramu w module Czas pracy w systemie HRnest

Następne usprawnienie to możliwość ustawienia w konfiguracji modułu Czas pracy formatu godziny, który ma być wyświetlany w eksportowanych raportach do Excela. Domyślnie ustawiony jest format minutowy np. 1h30min, ale w każdej chwili możemy przełączyć na system dziesiętny i wtedy w raporcie będzie widoczne 1,5h.

Ustawianie formatu godziny w module Czas pracy w systemie HRnest

W sekcji Harmonogramy w Czasie pracy pojawiło się jeszcze jedno usprawnienie – możliwe jest już dodanie dodatkowych uprawnień do podglądu danego harmonogramu. Możemy to ustawić podczas edycji lub tworzenia nowego harmonogramu w sekcji po prawej stronie.

Dodanie dodatkowych uprawnień do podglądu harmonogramu w module Czas pracy w systemie HRnest

Z kolei w module Urlopy pojawiła się możliwość nadawania dodatkowych uprawnień pracownikom.

Instrukcja dodawania dodatkowych uprawnień do podglądu harmonogramu w systemie HRnest

Od tej pory wybrany pracownik będzie miał podgląd do planów urlopowych, wniosków urlopowych oraz raportów, a także będzie mógł dodawać zastępstwo. Dotychczas takie możliwości mieli tylko przełożeni.

Lista dodatkowych dostępów dla pracownika

I na koniec, informacja dotycząca konta głównego – pojawiła się możliwość zmiany loginu i języka konta administracyjnego. Żeby wprowadzić zmianę, należy przejść do Konfiguracji, następnie wybrać kafelek ‘Dane konta’ i zakładkę ‘Konto główne’.

Możliwość zmiany loginu i języka na koncie głównym w systemie HRnest

Zmiana ta jest możliwa tylko z poziomu konta głównego; funkcjonalność ta nie działa na koncie demo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.