Close

AKADEMIA

Lekcja z

5 metod rejestracji czasu pracy

Dobierz RCP do potrzeb swojej firmy

W HRnest możesz dobrać sposób rejestracji do konkretnego pracownika lub działu bądź wprowadź go globalnie w całej firmie. 

Współpracując z ponad 1000+ firm na całym świecie, wiemy, jak indywidualną sprawą jest znalezienie idealnego sposobu mierzenia czasu pracy w firmie. 

Dlatego po zalogowaniu się do konta Działu kadr w HRnest po raz pierwszy, zyskasz dostęp do 5 różnych metod rejestracji: 

  • tryb Start/Stop
  • elektroniczna lista obecności
  • automatyczna rejestracja czasu pracy
  • wskazywanie przepracowanego czasu pracy pracowników (także przez przełożonych i dział HR)
  • rejestrator godziny wejścia i wyjścia pracownika w postaci aplikacji skanującej kody QR

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich

Wszystkie przyciski dotyczące rejestracji czasu prac, pokażą się pracownikowi u góry po lewej stronie tuż po zalogowaniu do platformy.  

Pamiętaj, że system możesz personalizować w zakładce konfiguracja. Również niektóre metody rejestracji można edytować pod własne potrzeby. 

1. Tryb Start/Stop 

W wielu miejscach pracy, nadal korzysta się ze starego sposobu „odbijania się” na karcie obecności w momencie wejścia i wyjścia z zakładu pracy. Tryb Start/Stop czerpie inspirację z tego właśnie sposobu – jednak jest zdecydowanie nowocześniejszy i wygodniejszy. 

Aktywując pracownikowi dostęp do trybu Start/Stop, umożliwiasz mu rejestrację czasu pracy z dokładnością do 1 minuty. Wystarczy, że pracownik kliknie przycisk Rozpocznij, który dostępny jest od razu po zalogowaniu w panelu pracownika. 

Akademia Czas pracy - system start/stop

Pod koniec dnia, pracownik powinien ponownie zalogować się na swoje konto w HRnest i zakończyć dzień pracy, klikając przycisk Zakończ

Akademia Przycisk stop - system start/stop

2. Elektroniczna lista obecności

Lista obecności pozwala na uproszczenie ewidencji czasu pracy w Twojej firmie. Z perspektywy pracownika wymaga to jedynie kliknięcie przycisku Jestem obecny(a)

Akademia Jestem obecny/a

Przy tej metodzie istotne jest ustalenie domyślnej liczby godzin, która automatycznie wprowadzi się do systemu po wybraniu tego przycisku. Zależy ona od wymiaru pracy Twojego pracownika.  

Ponownie wystarczy wejść w zakładkę Konfiguracja oraz kliknąć w Rejestracja czasu pracy przy module Czas Pracy.

Akademia konfiguracja Rejestracji Czasu Pracy

Po wciśnięciu przycisku zmień przy Wybierz domyślne godziny pracy i długość przerwy dla firmy możesz wprowadzić własne preferencje. 

Pamiętaj, aby kliknąć Zapisz po przeprowadzeniu działania. 

Akademia godziny czasu pracy i czas przerwy dla firm

Dzięki temu możesz globalnie ustalić długość pracy, jaka naliczy się po wciśnięciu przycisku Jestem obecny/a.

3. Automatyczna rejestracja czasu pracy 

Za pomocą tego trybu rejestracji możesz w pełni zautomatyzować ewidencję czasu pracy w Twojej firmie. Aktywacja trybu automatycznego powoduje, że pracownicy rejestrują czas pracy tylko w sytuacji, kiedy różni się on od ich harmonogramu/domyślnych godzin pracy. W innym przypadku będzie rejestrowany domyślnie. 

4. Wskazywanie przepracowanego czasu pracy pracowników (także przez przełożonych i dział HR) 

To najbardziej “ręczny” sposób rejestracji. Za jego pomocą pracownik (bądź jego przełożony lub administrator systemu w firmie) wskazuje dokładne godziny pracy „od-do”:

Akademia podawanie dokładnego czasu pracy

Ta metoda wymaga największej dyscypliny ze strony pracowników. Dzięki niej możesz natomiast ręcznie podać dokładne godziny rozpoczęcia oraz zakończenia pracy.  

System ten może również działać wstecz – jeżeli pracownik zapomni zarejestrować czas pracy danego dnia, może dodać brakujący wpis w swojej ewidencji później. 

Wystarczy przejść do Konfiguracji, która znajduje się na dole po lewej stronie, a tam w module Czasu Pracy kliknąć Rejestracja czasu pracy

Akademia Konfiguracja - rejestracja czasu pracy

Następnie zmienić ustawienia przy haśle Pracownicy mogą rejestrować zaległy czas pracy.

Akademia pracownicy mogą rejestrować zaległy czas pracy - zapisz

Po wprowadzeniu ilości dni pamiętaj, aby zapisać preferencje za pomocą przycisku Zapisz

W konfiguracji można ustawić także możliwość zaokrąglania zarejestrowanego czasu pracy. Wartości zaokrąglane są w górę bądź w dół w możliwości co 10, 30 bądź 60 minut.  

Przykładowo: jeśli wprowadzisz w swojej firmie zaokrąglanie do 10min, to jeśli zepsuje Wam się winda i Stanley zarejestruje się do pracy o godzinie 09:07 to przypisze mu się godzina rozpoczęcia pracy o 09:10. Jeśli natomiast wychodząc wyloguje się o 17:04 czas wyjścia zarejestruje mu się o godzinie 17:00. 

Jest to mniej dokładny, aczkolwiek często upraszczający sposób na rejestrację czasu pracy. 

Pamiętaj jednak, że w HRnest sam wybierasz rozwiązania na wyzwania pojawiające się w Twojej firmie. 

5. QR Terminal – aplikacja do monitorowania czasu pracy za pomocą kodów QR

Te metoda rejestracji, wymaga trochę więcej zaangażowania, aczkolwiek jest świetnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorstw.  

Często korzystają z niej magazyny, firmy detaliczne czy biura z pracownikami wyłącznie pracującymi stacjonarnie.  

W Dunder Mifflin? Korzystacie z niej wyłącznie w magazynie.  

Jest to dla Was nowość, więc Tobie oraz Pam, która pomaga Ci zarządzać całym biurem, przedstawimy w jaki sposób to działa. 

Przejdź do następnej lekcji i dowiedz się w jaki sposób zainstalować, uruchomić oraz korzystać z rejestracji za pomocą kodów QR! 

Raporty omówienie

W myśl przepisów Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwalnego, co ważne – płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152. § 1.).  

 

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (Art. 163. § 1.).  

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Jeżeli okaże się, że z jakichkolwiek względów pracownik nie wykorzystał urlopu przysługującego mu w danym roku, niewykorzystane dni urlopowe stają się tzw. urlopem zaległym.
Oznacza to, że pracodawca musi udzielić zaległego urlopu w kolejnym roku przed końcem września. Jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu w roku, w którym nabył do niego prawo, nie może ubiegać się o wypłatę środków z tytułu niewykorzystanej części urlopu (ekwiwalentu).

Raporty omówienie

Sytuacje niewyrażenia zgody na urlop lub jego odwołania zdarzają się rzadko, jednak należy pamiętać, że są możliwe i zgodne z prawem.

 

W uzasadnionych przypadkach pracodawca może udzielić odmownej decyzji dotyczącej wniosku urlopowego. Chodzi tutaj głównie o sytuacje, kiedy zagrożone jest dobro firmy.

 

Jednak, jeśli nie ma tego typu przesłanek, pracodawca powinien przychylić się do terminu wybranego przez pracownika i udzielić zgody na jego wypoczynek.

W HRnest odmowy udzielenia dni wolnych może dokonać zarówno administrator systemu (Dział kadr) lub Kierownik danego działu, jeżeli zostały przyznane mu takie uprawnienia.

 

Po odrzuceniu wniosku, może on również trafić do Działu kadr celem wydania ostatecznej decyzji w sprawie wniosku. Wszystkie poszczególne funkcje sprawdzisz w sekcji Konfiguracja po zalogowaniu się do HRnest.

Zbiorcze dodawanie i ewidencja wniosków urlopowych

Unikalny login nadawany jest automatycznie przez HRnest każdej osobie, którą dodasz do swojej organizacji. 

Wszystkie loginy znajdziesz, wybierając zakładkę Organizacja z bocznego menu.

Lista wniosków – Twój wirtualny segregator

Eksport wniosku urlopowego oznacza “wyciągnięcie” go z systemu, aby można było go wydrukować lub zarchiwizować poza systemem HRnest. 

W naszej aplikacji możesz wyeksportować wnioski urlopowe na 4 sposoby:

 

Umowa B2B vs. Umowa o pracę

Umowa o pracę to jedna z podstawowych form nawiązywania stosunku pracy. Warunki zatrudnienia na UoP reguluje Kodeks pracy.
Umowa B2B oznacza współpracę między dwoma firmami. Umowa B2B to umowa cywilnoprawna zawierana między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (także jednoosobowymi)

W HRnest pracownicy działający na umowach B2B otrzymują własną nazwę w systemie: Współpracownicy

 

Dodatkowo, dla takiego pracownika sekcja Delegacje przyjmuje nazwę Wyjazdy.  

Plan urlopowy

Plan urlopów służy zaplanowaniu dni wolnych poszczególnych pracowników, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawiają pracodawcy terminy wykorzystania urlopu. 

WAŻNE: funkcjonowanie planu urlopów nie zwalania pracownika z obowiązku uzyskania zgody od pracodawcy na rozpoczęcie urlopu. Urlop jest zawsze udzielany przez pracodawcę. Pracownik nie może samodzielnie zadecydować o udzieleniu sobie urlopu nawet jeżeli termin urlopu wynikałby z planu urlopów. 

Sporządzenie planu urlopów nie przesądza o tym, czy faktycznie pracownicy skorzystają z urlopów w zadeklarowanym terminie i wymiarze. Może bowiem dojść do sytuacji, kiedy pracownik nie będzie mógł rozpocząć urlopu w ustalonym terminie lub urlop taki ulegnie przerwaniu np. z powodu choroby pracownika lub nałożenia na niego kwarantanny.

Czym jest wniosek urlopowy?

Wniosek urlopowy to dokument składany pracodawcy przez pracownika. Wyraża on w nim chęć skorzystania z urlopu. Wniosek powinien być złożony elektronicznie lub na piśmie i zawierać odpowiednie elementy.

Właściwie napisany wniosek urlopowy musi zawierać imię, nazwisko, nazwę stanowiska, na którym jest zatrudniony pracownik, a także dane firmy i dokładną datę i miejsce złożenia wniosku.

Przepisy nie definiują, z jak dużym wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy, aby pracodawca rozpatrzył go pozytywnie. Nie termin złożenia wniosku jest bowiem istotny, ale konieczność zapewnienia prawidłowego toku pracy w czasie nieobecności pracowników.