Close

AKADEMIA

Lekcja z

Wprowadzenie: Rejestracja czasu pracy w HRnest

Cześć! 👋 

Witamy Cię w następny kursie Akademii HRnest!

Rejestrowanie czasu pracy to kluczowy element zarządzania udanym biznesem. W HRnest pomożemy Ci zadbać o cały proces z tym związany.  

Ewidencja Czasu Pracy 

Prawidłowe ewidencjonowanie godzin pracy jest istotnym elementem dla szefa, działu kadr, kierowników, jak i każdego pracownika. Czas Pracy online zadba o każdy element, który może usprawnić Waszą pracę i zapewnić poczucie bezpieczeństwa.  

W ewidencji czasu pracy istotna jest czytelność i dokładność. Dzięki aplikacji HRnest zyskasz rzetelne dane, które będziesz miał zawsze pod ręką. Najważniejsze dane pobierzesz także w formie automatycznie wygenerowanych raportów. 

Dane, w bardzo prosty sposób, przeniesiesz także do programów K-P. 

Poznaj bliżej swoich współpracowników 

Przed Tobą interaktywne działania w systemie HRnest. Twoi współpracownicy z fikcyjnej firmy Dunder Mifflin będą towarzyszyć Ci przez cały czas. W tym kursie głównie spotkasz się z Kelly i Pam.

Każdy z nich posiada swoje obowiązki, ale także… problemy, z którymi pomożesz im za pomocą systemu HRnest. 

Jeśli jeszcze nie poznałeś/aś ich bliżej, przejdź do sekcji wprowadzenia i dowiedz się jak pomożesz usprawnić ich pracę!

Zamień papierowe grafiki i karty do odbijania na wygodny system w telefonie!

Prosta rejestracja oraz przejrzyste grafiki pracy zapewnią Wam wygodę i transparentność.  

Każdy pracownik, dzięki smartfonowi ma stały dostęp do aplikacji. Możesz wybrać odpowiedni sposób rejestracji dla każdego pracownika, działu bądź całej firmy, co nie tylko oszczędzi czas, ale zapewni przede wszystkim zapewni, że godziny pracy zostały podane prawidłowo.  

Dzięki HRnest każdy pracownik jest także na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami grafików pracy.  

Niezależnie od tego czy zależy Ci na przejrzystości ewidencji, wygodzie rejestracji czy na obu tych funkcjach system HRnest jest dla Ciebie! 

Analizuj produktywność dzięki podziałom na projekty

Sekcja projektów jest szczególnie ważna do obliczenia czasu poświęcanego na dane zadanie. Pomoże Ci to ustalić szacowany czas pracy na konkretne obowiązki.  

Dzięki temu łatwiej obliczysz czas niezbędny do otrzymania założonego celu, a także zwiększysz produktywność w konkretnych obszarach firmy.  

Ta sekcja usprawnia także fakturowanie klientów oraz transparentną wymianę danych dotyczących przeznaczenia czasu pracy na ich projekt.  

To nie wszystko! 

Przejdź do dalszych lekcji i dowiedz się więcej o dodatkowych funkcjach Rejestracji Czasu Pracy w HRnest.  

W Akademii HRnest dowiesz się, jak sprawniej zarządzać wszystkimi tymi procesami oraz jak wprowadzić nasze narzędzie w swojej firmie. 

W pierwszej lekcji przedstawimy Ci możliwości rejestratora Czasu pracy w HRnest. Jest o czym opowiadać – do wyboru masz aż 5 różnych metod! 

Raporty omówienie

W myśl przepisów Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwalnego, co ważne – płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152. § 1.).  

 

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (Art. 163. § 1.).  

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Jeżeli okaże się, że z jakichkolwiek względów pracownik nie wykorzystał urlopu przysługującego mu w danym roku, niewykorzystane dni urlopowe stają się tzw. urlopem zaległym.
Oznacza to, że pracodawca musi udzielić zaległego urlopu w kolejnym roku przed końcem września. Jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu w roku, w którym nabył do niego prawo, nie może ubiegać się o wypłatę środków z tytułu niewykorzystanej części urlopu (ekwiwalentu).

Raporty omówienie

Sytuacje niewyrażenia zgody na urlop lub jego odwołania zdarzają się rzadko, jednak należy pamiętać, że są możliwe i zgodne z prawem.

 

W uzasadnionych przypadkach pracodawca może udzielić odmownej decyzji dotyczącej wniosku urlopowego. Chodzi tutaj głównie o sytuacje, kiedy zagrożone jest dobro firmy.

 

Jednak, jeśli nie ma tego typu przesłanek, pracodawca powinien przychylić się do terminu wybranego przez pracownika i udzielić zgody na jego wypoczynek.

W HRnest odmowy udzielenia dni wolnych może dokonać zarówno administrator systemu (Dział kadr) lub Kierownik danego działu, jeżeli zostały przyznane mu takie uprawnienia.

 

Po odrzuceniu wniosku, może on również trafić do Działu kadr celem wydania ostatecznej decyzji w sprawie wniosku. Wszystkie poszczególne funkcje sprawdzisz w sekcji Konfiguracja po zalogowaniu się do HRnest.

Zbiorcze dodawanie i ewidencja wniosków urlopowych

Unikalny login nadawany jest automatycznie przez HRnest każdej osobie, którą dodasz do swojej organizacji. 

Wszystkie loginy znajdziesz, wybierając zakładkę Organizacja z bocznego menu.

Lista wniosków – Twój wirtualny segregator

Eksport wniosku urlopowego oznacza “wyciągnięcie” go z systemu, aby można było go wydrukować lub zarchiwizować poza systemem HRnest. 

W naszej aplikacji możesz wyeksportować wnioski urlopowe na 4 sposoby:

 

Umowa B2B vs. Umowa o pracę

Umowa o pracę to jedna z podstawowych form nawiązywania stosunku pracy. Warunki zatrudnienia na UoP reguluje Kodeks pracy.
Umowa B2B oznacza współpracę między dwoma firmami. Umowa B2B to umowa cywilnoprawna zawierana między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (także jednoosobowymi)

W HRnest pracownicy działający na umowach B2B otrzymują własną nazwę w systemie: Współpracownicy

 

Dodatkowo, dla takiego pracownika sekcja Delegacje przyjmuje nazwę Wyjazdy.  

Plan urlopowy

Plan urlopów służy zaplanowaniu dni wolnych poszczególnych pracowników, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawiają pracodawcy terminy wykorzystania urlopu. 

WAŻNE: funkcjonowanie planu urlopów nie zwalania pracownika z obowiązku uzyskania zgody od pracodawcy na rozpoczęcie urlopu. Urlop jest zawsze udzielany przez pracodawcę. Pracownik nie może samodzielnie zadecydować o udzieleniu sobie urlopu nawet jeżeli termin urlopu wynikałby z planu urlopów. 

Sporządzenie planu urlopów nie przesądza o tym, czy faktycznie pracownicy skorzystają z urlopów w zadeklarowanym terminie i wymiarze. Może bowiem dojść do sytuacji, kiedy pracownik nie będzie mógł rozpocząć urlopu w ustalonym terminie lub urlop taki ulegnie przerwaniu np. z powodu choroby pracownika lub nałożenia na niego kwarantanny.

Czym jest wniosek urlopowy?

Wniosek urlopowy to dokument składany pracodawcy przez pracownika. Wyraża on w nim chęć skorzystania z urlopu. Wniosek powinien być złożony elektronicznie lub na piśmie i zawierać odpowiednie elementy.

Właściwie napisany wniosek urlopowy musi zawierać imię, nazwisko, nazwę stanowiska, na którym jest zatrudniony pracownik, a także dane firmy i dokładną datę i miejsce złożenia wniosku.

Przepisy nie definiują, z jak dużym wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy, aby pracodawca rozpatrzył go pozytywnie. Nie termin złożenia wniosku jest bowiem istotny, ale konieczność zapewnienia prawidłowego toku pracy w czasie nieobecności pracowników.