Close
Szukaj
Close this search box.

Aktualności #64 – Rejestracja czasu pracy dla projektów za pomocą czytników kodów QR

Aktualności #64

Rejestracja czasu pracy dla Projektów za pomocą Czytników Kodów QR 

Od teraz, przy wykorzystaniu Czytnika Kodów QR, można zarejestrować czas pracy również dla Projektów. Jest to jednak opcja dodatkowa, której nie trzeba uruchamiać. W takim wypadku system będzie funkcjonował tak, jak do tej pory. 😊 

Czytnikiem może być każde urządzenie mobilne. Wystarczy pobrać na nie darmową aplikację HRnest QR Terminal. Przygotowany czytnik należy ustawić przy konkretnym stanowisku pracy.  

Następnie każdy pracownik otrzymuje kod QR nadany mu w systemie HRnest. Można go skanować prosto z systemu lub wydrukować i wręczyć pracownikowi. Skan kodu uruchomi rejestrację czasu pracy dla danego Projektu. Oszczędza to czas pracowników, ale także ułatwia monitorowanie i zbieranie danych. 

Aby odnotować czas pracy dla projektów za pomocą Czytnika Kodów QR, należy połączyć czytnik z odpowiednim Projektem. Można to zrobić z poziomu Działu Kadr: Konfiguracja -> Czas pracy -> Czytniki czasu pracy QR.  

Czytnik QR dla Projektów może ewidencjonować czas pracy osób zarówno powiązanych, jak i niepowiązanych z projektem. Dla osób niepowiązanych z danym projektem, gdy powiązanie to nie jest wymagane, rejestrować będzie się tylko czas pracy. Dla pozostałych przypadków, zapisze się również przypisany do urządzenia Projekt

Aby móc zakończyć Projekt należy usunąć połączenie Czytnika QR z ewidencją czasu pracy dla Projektu.  

Uwaga! Należy pamiętać, że do każdego czytnika może być przypisany tylko jeden projekt. Projekt przypisuje się z urządzenia, na którym pracownik rejestruje „Stop” pracy.