Close

Aktualności #58 – Nowe wnioski, lepsza rejestracja pracy, szybszy import danych

Nowe typy wniosków: Urlop opiekuńczy i Urlop z powodu siły wyższej

Nowe rodzaje wniosków to:

Urlop opiekuńczy

Pracownikom przysługuje 5 dodatkowych dni wolnych na zapewnienie opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny, lub zamieszkującej w jednym gospodarstwie domowym.

Zwolnienie z powodu siły wyższej

Przysługuje pracownikom w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w ciągu jednego roku kalendarzowego. Pracownik może zdecydować, czy chce skorzystać z nowego urlopu w ciągu dni, czy w przeliczeniu na godziny.

Jeżeli chcesz, aby Twoja firma korzystała z powyższych wniosków, musisz aktywować je w Konfiguracji systemu. Przygotowaliśmy dla Ciebie przewodnik aktywowania nowych wniosków w naszej Pomocy.

Wybór miejsca pracy przy rejestracji czasu pracy

Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej wprowadziły szereg zmian w sposobie organizacji pracy w zespołach działających w trybie hybrydowym.

Aby usprawnić przepływ informacji między pracownikami a pracodawcą, HRnest pozwala pracownikom każdorazowo wskazywać miejsce wykonywania pracy. Miejsce pracy można wskazać z poziomu głównego panelu:

Oraz z poziomu zbiorczej rejestracji czasu pracy:

Aby pracownik miał dostęp do tej funkcji, należy aktywować ją w konfiguracji:

Modyfikacja importu masowego wniosków urlopowych

Po ostatniej aktualizacji, w szablonie dodawania wielu wniosków urlopowych możesz wskazać cząstkowe wnioski urlopowe:

Pozwala to na jeszcze szybszy import nawet dużej liczby wniosków bez błędów.

Inne, mniejsze zmiany:

  • Dodano kolumnę „Bezpłatna przerwa” w eksporcie Ewidencji czasu pracy do Excela
  • Dodano opcję usuwania zdjęć z rejestracji czasu pracy przy pomocy kodów QR