Close
Szukaj
Close this search box.

Aktualności #60 – Zwiększona ilość opcji wskazywania miejsca świadczenia pracy, zbiorcze dodawanie wniosków z ułamkami oraz informacje o PWSach

Aktualności #60

Dodawanie wartości ułamkowych przy zbiorczym dodawaniu wniosków urlopowych z pliku

Zmodyfikowaliśmy format zbiorczego dodawania wniosków urlopowych z pliku. Od teraz, można tą metodą dodawać niepełne dni urlopowe – na przykład 6 godzin urlopowych z 8 godzinnego dnia pracy można zapisać jako 0,75 dnia urlopowego w pliku Excel, a następnie zaimportować go do systemu.

Aktualności #60 1

Nowa opcja w konfiguracji „Pokazuj szczegóły adresu miejsca świadczenia pracy wyłącznie Działowi kadr”

Dział kadr ma możliwość ustawienia wskazywania adresu miejsca świadczenia pracy w taki sposób, aby wskazany przez pracownika adres był tylko widoczny dla niego samego oraz kadr. Funkcja ta znajduje się w miejscu Konfiguracja -> Ustawienia ogólne -> Adresy

Aktualności #60 2

Możliwość indywidualnego ustawienia wskazywania adresu miejsca pracy przy rejestracji czasu pracy

Dział kadr posiada możliwość włączenia lub wyłączenia możliwości wskazywania adresu miejsca pracy dla poszczególnych pracowników przy ich rejestracji czasu pracy. Aby znaleźć tę opcję, należy podążać ścieżką Organizacja -> Szczegóły wybranego pracownika -> Wybór sekcji Czas Pracy

Aktualności #60 3

Możliwość dodawania globalnego adresu pracy zdalnej w konfiguracji z poziomu konta Działu kadr

System został usprawniony o możliwość dodawania globalnego adresu pracy zdalnej dla wszystkich pracowników. Z poziomu konta Działu kadr możemy zdefiniować te adresy (np. dodanie miejsca Co-workingowego, w którym pracują pracownicy), które przy rejestracji czasu pracy ukażą się pracownikom w odpowiedniej sekcji. Funkcja ta znajduje się w Konfiguracja -> Ustawienia Ogólne -> Adresy

Aktualności #60 4
Aktualności #60 5

Dodanie informacji o PWSach do raportu wykonania harmonogramu

W raportach wykonania harmonogramu pojawiła się informacja o Poleceniu Wyjazdu Służbowego – jeśli pracownik dodany do harmonogramu zostanie wysłany na delegację, będzie to uwzględnione w raporcie harmonogramu.

Aktualności #60 6