Close

Aktualności #61 – Poprawa widoczności danych dla przełożonego 2-giego stopnia, lepsza widoczność wartości urlopowych, nowy status wniosku

Wprowadziliśmy widoczności powodu nieobecności pracownika dla przełożonych drugiego stopnia   

W systemie jest możliwość edytowania ścieżki obiegu do struktury panującej w firmie. Otrzymaliśmy informację, że kierownicy drugiego szczebla nie mieli możliwości podglądu powodu nieobecności pracownika w kalendarzu urlopów. 

Postanowiliśmy jak najszybciej to zmienić. Poszerzyliśmy możliwość podglądu powodu nieobecności dla kierowników drugiego stopnia. Komentarz pojawia się w kalendarzu urlopów pod zakresem dat nieobecności. 

Ustawiliśmy widoczność wartości w raporcie miesięczne wykorzystanie urlopy przy wprowadzeniu globalnego limitu urlopowego   

Poprawiliśmy również możliwość podglądu pozostałego limitu urlopowego dla urlopów wprowadzonych dla wszystkich pracowników w przedsiębiorstwie.  

W raporcie Miesięczne wykorzystanie urlopu w drugiej kolumnie pojawia się liczba zgodna z podanymi oraz zaktualizowanymi danymi. 

Dodaliśmy nowy status urlopu – “Czeka na korektę”   

Do tej pory wniosek, który został cofnięty przez Dział Kadr do kierownika był niewidoczny na Stronie głównej. Gdy pracownik próbował jeszcze raz złożyć wniosek w tym czasie pojawiał się komunikat “Wystawiono już wniosek w tym zakresie dat”.

Poprawiliśmy czytelność tej sytuacji. Aktualnie wystawiony wniosek jest wyświetlany na Stronie Głównej z informacją “Czeka na korektę”.