Close
Szukaj
Close this search box.

Aktualności #63 – Nowa zakładka Adresy na koncie Pracownika i dodatkowy rodzaj adresu: Praca w delegacji; przeniesienie ustawień dotyczących iCal

Aktualności #63

Nowa zakładka Adresy w Konfiguracji na koncie Pracownika 

W związku z popularnością pracy zdalnej i rosnącej ilości możliwych do wyboru przez pracowników miejsc pracy, wprowadziliśmy czytelniejszy podział adresów.  

W koncie Pracownika dodaliśmy zakładkę Adresy, która jest powiązana z ustawieniami opcji Wskazywania adresów i ich rodzajów. Aby wybrać zakładkę Adresy, należy przejść ścieżkę: Konfiguracja -> Adresy

Adresy zostały podzielone na: 

  • Adresy Indywidualne – mogą być przypisane zarówno przez Dział Kadr (pracownik nie ma możliwości ich edycji), jak i przez samego Pracownika. 
  • Adresy Globalne – są przypisywane wyłącznie przez Dział Kadr. W adresie widoczne jest kto dodał adres, jaki jest jego rodzaj oraz typ.  
Aktualności #63 1

Dodatkowy rodzaju adresu: Praca w delegacji 

Dodaliśmy nowy rodzaj adresu pracy, jest nim Praca w delegacji. Dzieli się ona na typy: 

  • Krajowa 
  • Zagraniczna 
Aktualności #63 2

Możliwość wyboru Rodzajów adresów pracy przy rejestracji czasu pracy 

W systemie pojawiła się także opcja wyboru Rodzajów adresów pracy. Z poziomu Działu Kadr możesz decydować o tym, które adresy mają się wyświetlać podczas Rejestracji czasu pracy pracownika.  

Dla nowych klientów domyślnie pojawią się 3 rodzaje adresów:

  • Praca w biurze
  • Praca zdalna
  • Praca w delegacji 

Jeśli jesteś stałym klientem HRnest możesz te opcje włączyć przechodząc ścieżką: Konfiguracja -> moduł Czas Pracy -> Rejestracja Czasu Pracy. W Rodzajach adresów pracy możesz zdecydować, które z nich mają być dostępne dla użytkowników.  

Aktualności #63 3

 
Dzięki temu pracownik przy okazji rejestracji czasu pracy będzie mógł wybrać adres spośród udostępnionych rodzajów. 

Uwaga! Pamiętaj, aby najpierw uzupełnić docelowe adresy z poziomu konta Działu Kadr, aby pracownik mógł je wybrać przy rejestracji. Jeżeli adres dla danego rodzaju nie jest uzupełniony, nie pojawi się w momencie rejestracji czasu pracy. 🙂 

Wspólna lokalizacja ustawień z iCal 

Dotychczasowo ustawienia dotyczące iCal  były umieszczone w kilku różnych lokalizacjach. Dotarły do nas informacje, że manewrowanie między nimi było dla klientów problematyczne.  

Już teraz wszystkie te funkcje dostępne są w jednym miejscu!  

Dział Kadr w zakładce Integracja -> iCal znajdzie wszystkie ustawienia dotyczące jego konta i ustawienia dotyczące kont pracowników. Wystarczy zjechać w dół strony, aby zobaczyć dostępne opcje.  

Aktualności #63 4