Close

Usprawnienie #25 – Nadawanie uprawnień do podglądu oraz edycji harmonogramu

W module Czas pracy pojawiła się opcja nadawania uprawnień do podglądu oraz edycji harmonogramu.

Możesz je nadać w tym samym miejscu, w którym do tej pory nadawało się uprawnienia do samego podglądu harmonogramu. Uprawnienie ‘Podgląd + Edycja’ oznacza możliwość podglądu harmonogramu wraz z jego edycją.

Dodatkowe uprawnienia do podglądu i edycji harmonogramu w aplikacji HRnest

Dodaliśmy również opcję wyszukiwania pracowników po dziale – wystarczy wpisać nazwę działu w pole wyszukiwania i pojawią się nazwiska pracowników do niego przypisanych.

Wyszukiwanie pracowników po dziale w aplikacji HRnest