Close

Dział kadr

Czy Kartoteka wysyła przypomnienia?

ikona kartoteka

Moduł Kartoteka może wysyłać dwa rodzaje przypomnień – powiadomienia podstawowe i powiadomienia własne. Powiadomienia podstawowe dotyczą sekcji Umowy, Badania lekarskie i Szkolenia BHP i umożliwiają ustawienie daty wysłania powiadomienia o kończącej się dacie ww. dokumentów wraz z informacją, do kogo to powiadomienie ma trafić. Sprawdź jak ustawić powiadomienia o końcu […]

Read More

Jak dodać własne powiadomienie?

ikona kartoteka

Krok 1 Z panelu bocznego wybierz Własne powiadomienia, a następnie Dodaj własne powiadomienie (jeśli nie masz żadnych powiadomień do dodania, utwórz je wcześniej). Krok 2 Wybierz Pracownika oraz typ powiadomienia, możesz też ustawić datę powiadomienia i jego ważność. Po uzupełnieniu formularza kliknij Dodaj. W drugim kroku zdecyduj, czy chcesz otrzymać […]

Read More

Kto może otrzymywać powiadomienia o końcu umowy / badania / szkolenia?

ikona kartoteka

Powiadomienie o nadchodzącym końcu ważności umowy, badania lekarskiego, czy szkolenia BHP otrzymuje Dział kadr, ale może je także otrzymywać Przełożony i Pracownik, o ile ta funkcja jest dla nich aktywna. Żeby włączyć otrzymywanie powiadomień dla Przełożonego i Pracownika, wejdź w edycję wybranego dokumentu. Możesz także ustawić powiadomienia od razu podczas […]

Read More

Które sekcje Kartoteki są widoczne dla Pracownika, a które dla jego Przełożonego?

ikona kartoteka

Sekcje widoczne dla Pracownika Pracownik ma dostęp praktycznie do wszystkich sekcji w module Kartoteka. Sekcja Wnioski pozwala mu na składanie do Działu kadr wniosków dotyczących spraw pracowniczych. W sekcji Zasoby Pracownik ma zawsze dostęp do danych przedmiotów i dostępów, jakie mu powierzono. Sekcje Umowy, Badania lekarskie, Szkolenia BHP, Własne powiadomienia, […]

Read More

Jak dodać nowy dokument?

ikona kartoteka

Krok 1 Z menu Kartoteki wybierz sekcję Dokumenty, a następnie kliknij ikonę Dodaj dokument w lewym górnym rogu. Krok 2 Po dodaniu nazwy i opisu (opcjonalnie) dokumentu, powiąż dokument z konkretnym Pracownikiem i kliknij Dalej. Jeśli chcesz załączyć skan lub wersję cyfrową dokumentu, wybierz przycisk Dodaj załącznik. W tym miejscu […]

Read More

Jak często mogą być wysyłane powiadomienia e-mailowe o zbliżającym się końcu ważności dokumentu?

ikona kartoteka

Powiadomienie e-mailowe o zbliżającym się końcu ważności umowy, szkolenia lub badania jest wysyłane tylko raz – w dniu, który Dział kadr wyznaczy jako datę początkową jego wyświetlania. W systemie powiadomienie będzie wyświetlane aż do momentu potwierdzenia zapoznania się z jego treścią lub do jego usunięcia.

Read More