Close
ikona kartoteka

moduł

KARTOTEKA

Ogólne
Wnioski
Umowy
Badania lekarskie
Szkolenia BHP
Własne powiadomienia
Kompetencje
Zasoby
Dokumenty
Powiadomienia

Kto może otrzymywać powiadomienia o końcu umowy / badania / szkolenia?

Powiadomienie o nadchodzącym końcu ważności umowy, badania lekarskiego, czy szkolenia BHP otrzymuje Dział kadr, ale może je także otrzymywać Przełożony i Pracownik, o ile ta funkcja jest dla nich aktywna.

Żeby włączyć otrzymywanie powiadomień dla Przełożonego i Pracownika, wejdź w edycję wybranego dokumentu. Możesz także ustawić powiadomienia od razu podczas jego tworzenia.


Kliknij przycisk ‘zmień’ przy pozycji Powiadomienia.


W tym miejscu możesz zadecydować od kiedy i komu ma się ono wyświetlać.

Po włączeniu tej funkcji do wybranych osób zostanie wysłany e-mail z informacją o nadchodzącym końcu ważności dokumentu. Wiadomość zostanie wysłana w pierwszym dniu wyświetlania danego powiadomienia w systemie. Powiadomienie będzie wyświetlane aż do momentu potwierdzenia zapoznania się z jego treścią lub do jego usunięcia.