Close
ikona kartoteka

moduł

KARTOTEKA

Ogólne
Wnioski
Umowy
Badania lekarskie
Szkolenia BHP
Własne powiadomienia
Kompetencje
Zasoby
Dokumenty
Powiadomienia

Jak stworzyć nowy typ własnego powiadomienia?

Krok 1

Z panelu bocznego wybierz sekcję Własne powiadomienia, a następnie Stwórz nowy typ powiadomienia.

Możesz też to zrobić z poziomu Konfiguracji modułu Kartoteka.

Krok 2

Wpisz nazwę nowego powiadomienia i kliknij Dodaj.

Od tej pory nowe powiadomienie będzie znajdować się na liście własnych powiadomień, możliwych do ustawienia pracownikom.