Close
ikona kartoteka

moduł

KARTOTEKA

Ogólne
Wnioski
Umowy
Badania lekarskie
Szkolenia BHP
Własne powiadomienia
Kompetencje
Zasoby
Dokumenty
Powiadomienia

Jak udzielić Kierownikowi uprawnień do tworzenia i edycji umów, badań lekarskich, szkoleń BHP, zasobów itp.?

Krok 1

Wybierz z menu bocznego sekcję Organizacja, a następnie zieloną ikonę ’Szczegóły’ przy nazwisku wybranego Kierownikowi.

Krok 2

Przejdź do zakładki Kartoteka i wybierz Uprawienia. Z tego poziomu, wybierając przycisk ’zmień’, możesz zarządzać dostępem do różnych funkcji.