Close
ikona kartoteka

moduł

KARTOTEKA

Ogólne
Wnioski
Umowy
Badania lekarskie
Szkolenia BHP
Własne powiadomienia
Kompetencje
Zasoby
Dokumenty
Powiadomienia

Jak stworzyć nowy zasób?

Z menu bocznego Kartoteki wybierz pozycję Zasoby, a następnie kliknij w przycisk Stwórz nowy zasób.

W polu Nazwa zasobu wpisz nową pozycję. Zdecyduj, czy powinien pokazywać się zakres czasu, w którym pracownik posiadał dany zasób i czy ma być widoczne pole ‘Zwrócono’. Po wciśnięciu przycisku Dodaj na liście umieszczonej poniżej pojawi się nowa pozycja.

Alternatywnie, nowy zasób możesz dodać, klikając Konfiguracja w lewym menu, następnie Rodzaje zasobów na kafelku Kartoteka.