Close
ikona kartoteka

moduł

KARTOTEKA

Ogólne
Wnioski
Umowy
Badania lekarskie
Szkolenia BHP
Własne powiadomienia
Kompetencje
Zasoby
Dokumenty
Powiadomienia

Jak włączyć Przełożonemu powiadomienia o końcu ważności dokumentu?

Jeśli w systemie istnieje umowa, szkolenie lub badanie, do którego Przełożony powinien mieć dostęp, a nie został mu on udzielony przy tworzeniu dokumentu, można to zmienić.

Krok 1

Z menu bocznego wybierz odpowiednią sekcję (Umowy, Badania lekarskie lub Szkolenia BHP), a następnie kliknij w niebieski przycisk umieszczony po prawej stronie dokumentu.

Krok 2

Upewnij się, że powiadomienia są włączone (w polu Powiadomienia widoczna jest opcja tak) i w polu Pokaż przełożonemu zmień opcję nie na tak.