Close
ikona kartoteka

moduł

KARTOTEKA

Ogólne
Wnioski
Umowy
Badania lekarskie
Szkolenia BHP
Własne powiadomienia
Kompetencje
Zasoby
Dokumenty
Powiadomienia

Jak często mogą być wysyłane powiadomienia e-mailowe o zbliżającym się końcu ważności dokumentu?

Powiadomienie e-mailowe o zbliżającym się końcu ważności umowy, szkolenia lub badania jest wysyłane tylko raz – w dniu, który Dział kadr wyznaczy jako datę początkową jego wyświetlania.

W systemie powiadomienie będzie wyświetlane aż do momentu potwierdzenia zapoznania się z jego treścią lub do jego usunięcia.