Close
ikona kartoteka

moduł

KARTOTEKA

Ogólne
Wnioski
Umowy
Badania lekarskie
Szkolenia BHP
Własne powiadomienia
Kompetencje
Zasoby
Dokumenty
Powiadomienia

Które sekcje Kartoteki są widoczne dla Pracownika, a które dla jego Przełożonego?

Sekcje widoczne dla Pracownika

Pracownik ma dostęp praktycznie do wszystkich sekcji w module Kartoteka. Sekcja Wnioski pozwala mu na składanie do Działu kadr wniosków dotyczących spraw pracowniczych. W sekcji Zasoby Pracownik ma zawsze dostęp do danych przedmiotów i dostępów, jakie mu powierzono.

Sekcje Umowy, Badania lekarskie, Szkolenia BHP, Własne powiadomienia, Dokumenty i Powiadomienia są dla niego zawsze widoczne, jednak niekoniecznie zawierają jakiekolwiek dokumenty bądź informacje – Dział kadr osobno dla każdej pozycji decyduje, czy ma być widoczna dla Pracownika.

Jedyną sekcją, do której Pracownik nie ma dostępu, bez względu na ustawienia, są Kompetencje.

Sekcje widoczne dla Przełożonego

Podobnie jak Pracownik, Przełożony ma stały dostęp do praktycznie wszystkich sekcji. W sekcji Wnioski może składać podania do kadr, zaś w sekcji Zasoby ma dostęp zarówno do swoich zasobów, jak i do zasobów swoich podwładnych.

Przełożony w sekcjach Umowy, Badania lekarskie, Szkolenia BHP, Własne powiadomienia, Dokumenty i Powiadomienia widzi tylko te dokumenty, których podgląd został mu udostępniony przez Dział kadr.

Jeśli Dział kadr udostępni mu tę opcję, może także przeglądać dane i wprowadzać zmiany w sekcji Kompetencje.