Close
ikona kartoteka

moduł

KARTOTEKA

Ogólne
Wnioski
Umowy
Badania lekarskie
Szkolenia BHP
Własne powiadomienia
Kompetencje
Zasoby
Dokumenty
Powiadomienia

Jak dodać nowy typ kompetencji?

Sposób 1

Krok 1

Wybierz z menu bocznego opcję Konfiguracja, a następnie Rodzaje kompetencji na kafelku Kartoteka.

Krok 2

W zakładce Lista kompetencji, a następnie wpisz nazwę dodawanej kompetencji i kliknij Dodaj.

Sposób 2

Krok 1

Z menu bocznego Kartoteki wybierz pozycję Kompetencje, a następnie kliknij przycisk Dodaj nowy typ kompetencji.

Krok 2

Wpisz nazwę dodawanej kompetencji i kliknij Dodaj.