Close
ikona czas pracy

moduł

CZAS PRACY

Jak ewidencjonować pracę zdalną w HRnest?  

W obliczu powszechności pracy zdalnej, dokładna ewidencja czasu pracy oraz ustalanie miejsc realizacji zadań, stanowią wyzwanie. Czy Twoi pracownicy wykonują swoje obowiązki z różnych miejsc? Dowiedz się, jak ewidencjonować pracę zdalną w HRnest. 

Powyższe metody nie wykluczają się. Można złożyć wniosek w Kartotece o pracę zdalną, tam wskazać adres miejsca świadczenia pracy, a potem korzystać z metody wystawiania wniosku praca zdalna bez adresu

Sposób 1

Utworzenie wniosku praca zdalna 

Krok 1 

Aby utworzyć wniosek o pracę zdalną przejdź do Konfiguracji i sekcji Urlopy. Wybierz Typy wniosków. 

Krok 2

W zakładce Typy wniosków kliknij Dodaj nowy typ wniosku.  

Krok 3

Wybierz odpowiedni Rodzaj wniosku i uzupełnij pozostałe dane. Następnie kliknij Dodaj.  

Krok 4

Już teraz Twoi pracownicy mogą wystawić wniosek o pracę zdalną.  

UWAGA: Ewidencjonowanie pracy zdalnej z wykorzystaniem wniosków praca zdalna ma odzwierciedlenie w Kalendarzu (Urlopy -> Planowanie) w postaci ikony domku. Ikony domku nie będą pokazywać się, kiedy pracownicy oznaczą pracę zdalną poprzez inny sposób – rejestrację czasu pracy. 

Sposób 2

Utworzenie wniosku praca zdalna ze wskazaniem miejsca świadczenia pracy 

Krok 1 

Aby utworzyć wniosek o pracę zdalną przejdź do Konfiguracji i sekcji Urlopy. Wybierz Typy wniosków. 

Krok 2

W zakładce Typy wniosków kliknij Dodaj nowy typ wniosku.  

Krok 3

Wybierz odpowiedni Rodzaj wniosku: 

  • Praca z domu, 
  • Praca zdalna poza miejscem zamieszkania, 
  • Praca zdalna okazjonalna 
  • lub Praca zdalna ze względu na szczególne okoliczności. 

Uzupełnij dane. Następnie kliknij Dodaj

Krok 4

Już teraz Twoi pracownicy mogą wystawić wniosek o pracę zdalną. 

UWAGA: Ewidencjonowanie pracy zdalnej z wykorzystaniem wniosków praca zdalna ma odzwierciedlenie w Kalendarzu (Urlopy -> Planowanie) w postaci ikony domku. Ikony domku nie będą pokazywać się, kiedy pracownicy oznaczą pracę zdalną poprzez inny sposób – rejestrację czasu pracy. 

Sposób 3

Wskazanie przez pracowników miejsca świadczenia pracy podczas rejestracji czasu pracy 

Krok 1 

Przejdź do Konfiguracji. Z sekcji Czas pracy wybierz Rejestrację czasu pracy.  

Krok 2

Przejdź do Sposobu rejestracji czasu pracy. Rozwiń Ustawienia znajdujące się pod punktem a) Poprzez stronę internetową HRnest.  

Krok 3

Zmień opcję Wskazywania miejsca pracy na tak. Następnie wskaż Rodzaje adresów pracy, które będą dostępny na liście wyboru dla pracownika podczas rejestracji czasu pracy. 

Już teraz pracownik może wskazywać miejsce pracy podczas rejestracji czasu pracy.  

Z poziomu Działu Kadr możesz uzupełnić adresy Pracownika – np. biuro, centralę czy adres domowy. (Konfiguracja -> Ustawienia ogólne -> Adresy lub indywidualnie dla każdego pracownika). Pracownik może także dodać Adresy Indywidualne samodzielnie.  

Sposób 4

Utworzenie wniosku pracowniczego – „Wniosek o pracę zdalną” 

Krok 1 

Przejdź do Kartoteki. Wybierz Wnioski pracownicze. Następnie kliknij stwórz nowy typ wniosku.  

Krok 2

Kliknij Dodaj nowy typ. 

Krok 3

Uzupełnij odpowiednie informacje i zapisz wniosek.  

Od teraz Twoi pracownicy mogą składać wnioski pracownicze o pracę zdalną.