Close
ikona czas pracy

moduł

CZAS PRACY

Jak edytować automatycznie zarejestrowany czas pracy?

Ta instrukcja odnosi się do konta Działu Kadr – sprawdź instrukcję dla konta Pracownika tutaj.

Krok 1

Z bocznego menu wybierz Czas Pracy -> Rejestracja czasu.

Krok 2

Za pomocą filtrów wybierz konkretnego pracownika lub dział, w których chcesz dokonać zmian dotyczących zarejestrowanego czasu pracy.

Krok 3

Wybierz z rejestru czasu pracy dzień, który chcesz edytować i kliknij niebieski przycisk z symbolem ołówka – przycisk edycji.

Krok 4

Dokonaj niezbędnych zmian i kliknij przycisk Zapisz.