Close
ikona czas pracy

moduł

CZAS PRACY

Jak użyć szablonu przy tworzeniu harmonogramu?

System HRnest daje możliwość tworzenia szablonów z grafikiem pracy dla poszczególnych pracowników lub całych grup. Dodany szablon może być wielokrotnie wykorzystywany przy układaniu kolejnych harmonogramów znacząco skracając czas jego przygotowania. Poniżej znajduje się instrukcja tworzenia i wykorzystania szablonów.

Krok 1

Z menu bocznego Czasu pracy wybierz pozycję Harmonogramy, a następnie przejdź do zakładki Szablony.

Krok 2

Kliknij w przycisk Dodaj szablon widoczny na górnej belce.

Krok 3

W formularzu, który się pojawił nadaj nazwę szablonu oraz określ zakres godzin pracy. Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz.

Uwaga: szablon musi zawierać przynajmniej jeden plan dnia pracy.

Krok 4

Po zdefiniowaniu szablonów kliknij w przycisk Utwórz harmonogram, który przeniesie Cię na stronę tworzenia harmonogramu.

Krok 5

Określ szczegóły harmonogramu, dodaj pracowników, opcjonalnie wskaż osoby, którym nadasz prawo do podglądu danego harmonogramu lub jego edycji. Kliknij w przycisk Dalej.

Krok 6

Kliknij w przycisk Zbiorcze dodawanie/usuwanie godzin.

W nowym oknie pojawi się kilka opcji konfiguracyjnych – wybierz z rozwijanej listy pozycję Dodaj godziny pracy z komentarzami z szablonu, wskaż szablon, którego chcesz użyć, określ zakres dat, a także przypisz Pracowników. Wprowadzone dane zatwierdź przyciskiem Wykonaj.

Krok 7

Po ułożeniu grafiku pracy na wszystkie dni, zapisz gotowy dokument i prześlij do akceptacji osoby zatwierdzającej harmonogramy w Twojej firmie.