Close
ikona czas pracy

moduł

CZAS PRACY

Gdzie znaleźć zestawienie zarejestrowanego czasu pracy?

Wszelkie zestawienia, w tym zarejestrowany czas pracy, znajdziesz w sekcji Raporty, w zakładce Ewidencja czasu pracy dostępnej z lewego menu po rozwinięciu zakładki Czas pracy.