Close
ikona czas pracy

moduł

CZAS PRACY

Jak wygenerować raport z miesięczną ewidencją czasu pracy?

Krok 1

Z panelu bocznego wybierz pozycję Raporty, a następnie kliknij raport Ewidencja czasu pracy.

Krok 2

Z paska filtrowania wybierz interesujący Cię miesiąc i kliknij Pokaż.

Krok 3

Widoczne dane możesz wyeksportować do PDF lub Excela.

Raport wygenerowany w PDF:

PDF z miesięcznym zestawieniem czasu pracy.

Raport wygenerowany w Excelu:

Excel z miesięcznym zestawieniem czasu pracy.