Close
ikona czas pracy

moduł

CZAS PRACY

Jak edytować zarejestrowany przez Pracownika czas pracy?

Krok 1

Z bocznego panelu przejdź do Rejestracji czasu. Wybierz dzień pracy, który chcesz edytować i kliknij ikonę kosza.

Krok 2

Rozpocznij i zakończ na nowo pracę danego dnia.